فوتبال، تابستان و سراب های پیش رو

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵:۲۹
کد مطلب: 7978

فیروزنا - ناصر آذریان پیشکسوت فوتبال شهرستان فیروزآباد در یادداشتی به حضور برخی بازیکنان در تیم های شهرستان های اطراف پرداخته است

تعطیلات تابستانى دیگرى فرا رسید تا دانش آموزان، معلمان و سایر عوامل مدارس نفسى تازه کنند. زیرا به زودى مهر ماه دیگرى از راه مى رسد و در برگ ریزان پاییزى باز هم زنگ مدارس به صدا درخواهد آمد، در بین این دانش آموزان، فوتبالیستهاى زیادى هستند که در تیم هاى مختلف شهر به دنبال توپ مى دوند تا به قله آرزوهاى خود برسند، اما چند نفرى هم چشم به تیم هاى خارج از شهر دارند.

 

تیم هایى که نگاهشان به استعدادهاى فوتبال فیروزآباد است تا آنها را به سوى خود جلب کنند و از خانواده آنها به مال و منالى برسند.

بچه هاى باصفاى شهرستانى ما سراب هایى را در پیش دارندکه هیچوقت بدانها دست نخواهند یافت.

آن تیم هاى خارج از شهر، آواز دهل شنیدن از دور هستند که جوانان ما را به تاراج مى برند تا از خانواده آنها پول هایى را دریافت کنند، اما در این راه پدران و مادران بازیکنان نیز مقصرند آنهایى که به خاطر دلسوزى ندانسته بچه هاى خود را همراهى مى کنند.

 

در این فیروزآباد هستند تیم هایى که در استان و کشور سهمیه دارند و بازى مى کنند از جمله شاهد شهردارى که امسال در زیرگروه کشور فعالیت خواهد کرد.

مربیان فهمیده، کار بلد بر سر آنها هستند اما نمیدانم چرا هر تابستانى فرا مى رسد عده اى بازیکن بدون هیچ اطلاعى به سوى تیم هاى بیگانه مى روند.

خانواده هاى آنها در این شهر اگر مدیران تیم ها هزینه اى خواستند هزاران مشکل را بهانه مى کنند اما براى شهرهاى غریب، هر چقدر بگویند مى پردازند و اخمى هم نمى کند.

آیا این بازیکنان کجا بزرگ شدند، کجا فوتبال آموختند؟ در کجا پرورش یافتند که اکنون تیم هاى دیگر خواهان آنها هستند؟

زهى تاسف و خیال باطل، این گروه از بازیکنان در غربت تنهایى از خانواده دور، از تحصیل بازمانده و از جاده معرفت عبور

ناصر آذریان

نام:
ایمیل:
نظر:
 
نظرات بینندگان

نظر سنجی

عملکرد فیروزنا را چگونه ارزیابی می کنید؟

نرم افزار شهر من
پایگاه تحلیلی خبری فیروزآباد