کد مطلب: 3456

در ایام نوروز کاخ اردشیر بابکان و روستای آتشکده از مناطق گردشگری فیروزآباد پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی است.

به گزارش فیروزنا ، بنای کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده  در دوران اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی به دست اردشیر بابکان بنیان‌گذار سلسلهٔ ساسانی در سده ۳ میلادی ساخته شد.

در ایام نوروز کاخ اردشیر بابکان و روستای آتشکده با طبیعت چشم نواز در کنار بنای کاخ ، پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی است.

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0059.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0038.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0035.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0026.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0024.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_9992.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_9991.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0008.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0011.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0009.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0013.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0019.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_9993.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_9996.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_9997.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_9999.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_9998.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0003.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0002.JPG

http://firoozna.ir/files/images/untitled%20folder/%D8%A7%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294/IMG_0005.JPG

 

نام:
ایمیل:
نظر:
 
نظرات بینندگان

نظر سنجی

عملکرد فیروزنا را چگونه ارزیابی می کنید؟

نرم افزار شهر من
پایگاه تحلیلی خبری فیروزآباد