کد مطلب: 3118

در مدرسه کنترل بچه ها از دست مدیر و معاون خارج شده بود اغلب دانش آموزان تا صدای شعار از خیابان می شنیدند از مدرسه فرار می کردند و به تظاهرات کنندگان می پیوستند .

به گزارش فیروزنا ، خاطره زیر بازگو کننده حال هوای آن روزهای مدارس و   یادآور حضور دانش آموزان دیروز فیروزآبادی در کنار مردم در راهپیمایی ها و تظاهرات انقلاب است.

هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود ، هنوز امام به ایران نیامده بودند .  

در مدرسه کنترل بچه ها از دست مدیر و معاون خارج شده بود اغلب دانش آموزان تا صدای شعار از خیابان می شنیدند از مدرسه فرار می کردند و به تظاهرات کنندگان می پیوستند .

آن روز هم تا صدای  الله اکبر از خیابان جلوی مدرسه به گوش رسید بچه ها به تکاپو برای  فرار افتادند مدیر مدرسه بلافاصله در مدرسه را قفل کرد تا دانش آموزان نتوانند به خیابان بریزند .

حیاط پشتی مدرسه ی آغازی سابق (صدیقه طاهره) با یک در به حیاط تربیت بدنی راه داشت . این در  اغلب اوقات بسته بود فقط گاهی برای تماشای مسابقات ورزشی  یا شرکت در فعالیتهای ورزشی باز می شد بچه ها به حیاط پشتی مدرسه سرازیر شدند در پشتی هم قفل بود .

یکی از بچه ها که شجاعتر از بقیه بود گفت از در بالا می رویم و به کوچه تربیت بدنی  می رویم . بچه ها همه از در بالا رفتند چند تایی که تپل بودند و بالا رفتن از در برایشان سخت بود گیر افتادند و مدیر آنها را برد دفتر تا  حسابشان را برسد .

به حیاط تربیت بدنی رسیدیم ؛ توی کوچه  تربیت بدنی پسرها و مردهاتجمع کرده بودند، از در تربیت بدنی بیرون رفتیم و به آنها ملحق شدیم یکی از آنها بالا رفت و در حالی که از بس شعار داده بود گلویش گرفته بود گفت همه به طرف خیابان تل حاجی می رویم .

آن روزها اغلب چادر نمی پوشیدند اگر هم چادر می پوشیدند چادرها همه رنگی بودند . در ادامه ی حرفهایش گفت خواهران هم همه باید چادر بپوشند از فردا همه با چادر مشکی به خیابان بیایید .

آنروز تظاهرات تا خیابان تل حاجی ادامه داشت در  خیابان تل حاجی روبروی شرکت نفت سابق( کانون شهید اکبری) صدای تیر اندازی بلند شد . تظاهرات کنندگان به تکاپو افتاده بودند دو سه نفر از مردها ما دخترها را از جلو رفتن باز داشتند و گفتند بروید توی خانه های اطراف در خیابان درگیری شده بود و گویا چند  نفر هم تیر خورده بودند .

از روز بعد دیگر ما مدرسه نرفتیم مدرسه ها  تق و لق بود و همه ی دانش آموزان درس و مدرسه را رها کردند و  به تظاهرات پرداختند .

منبع :وبلاگ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نام:
ایمیل:
نظر:
 
نظرات بینندگان

نظر سنجی

عملکرد فیروزنا را چگونه ارزیابی می کنید؟

نرم افزار شهر من
پایگاه تحلیلی خبری فیروزآباد